anonymous (Anonymous user) | Login
  Language  

Контакти

Автор на програмата, документацијата и проектот phpMyVisites е Метју Обри (Matthieu Aubry).

За технички прашања, пријавувањње на грешки, предлози, посетете го форумот на официјалниот вебсајт http://www.phpmyvisites.us/forums/. За други барања, молам контактирајте го авторот преку формуларот на официјалниот вебсајт

Погледнете ја официјалната документација на phpMyVisites , која содржи многу информации за инсталирање, конфигурација и функционирање на phpMyVisites. Документацијата е достапна во вашата верзија на phpMyVisites.

Благодарности

Thank you Christophe (PDF Generation, Plugins, etc.), Marc (XHTML/CSS, General), Xavier (Smarty, General), Jarda (bug fix & other features), All beta testers!, co-developers of phpMyVisites, for their high quality work on the project.

Посетете ја страницата со благодарности на официјалниот вебсајт за да ја видите комплетната листа на пријатели на phpMyVisites.

Голема благодарност на сите оние кои ја споделија нивната култура со преведувањето на phpMyVisites: