anonymous (Anonymous user) | Login
  Language  

Kontakter

Forfatteren og den ansvarlige for phpMyVisites er Matthieu Aubry.

For tekniske spørsmål, innrapportering av feil, forslag m.m. bruk det offisielle forumet http://www.phpmyvisites.us/forums/. For andre forespørsler, vennligst kontakt forfatteren med den kontaktskjemaet.

Ikke vent med å konsultere den offisielle dokumentasjonen av phpMyVisites som vil gi deg mye informasjon hvordan å installere, konfigurere, samt vise funksjonaliteten av phpMyVisites. Dette er tilgjengelig i din versjon av phpMyVisites.

Takk

Thank you Christophe (PDF Generation, Plugins, etc.), Marc (XHTML/CSS, General), Xavier (Smarty, General), Jarda (bug fix & other features), All beta testers!, co-developers of phpMyVisites, for their high quality work on the project.

Ikke vent med å besøke takkelisten for phpMyVisites på den offisielle nettsiden, hvor en komplett liste er tilgjengelig og viser phpMyVisites venner.

En stor takk til alle oversettere av phpMyVisites og for å dele deres språk og kultur.