anonymous (Anonymous user) | Login
  Language  

Kontakty

Program phpMyVisites vrátane dokumentácie vytvoril Matthieu Aubry.

Technické otázky, hlásenie chýb a doporučenia smerujte do fór http://www.phpmyvisites.us/forums/ na stránke projektu. S ostatnými požiadavkami, prosím, kontaktujte autora pomocou formulára na stránke projektu.

Neváhajte nahliadnuť do dokumentácie phpMyVisites - nájdete tu množstvo informácií o inštalácii a konfigurácii a tiež o funkciách phpMyVisites. Dokumentácia je súčasťou vašej verzie phpMyVisites.

Poďakovanie

Thank you Christophe (PDF Generation, Plugins, etc.), Marc (XHTML/CSS, General), Xavier (Smarty, General), Jarda (bug fix & other features), All beta testers!, co-developers of phpMyVisites, for their high quality work on the project.

Navštívte stránku Poďakovania - Acknowledgments na stránkach projektu. Nájdete tam kompletný zoznam priateľov phpMyVisites.

Veľké poďakovanie patrí tiež vám všetkým, ktorí ste sa podelili o svoju kultúru tým, že ste prispeli prekladom phpMyVisites: